kullanim-ve-gizlilik-sozlesmesi

Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi


Sözleşmenin Onaylanması:

Climbhost.com üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurmanız ve Climbhost.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Climbhost.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

Hizmetlerin Tanımı:

Climbhost.com sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından TeamSpeak 3 ve VDS/VPS sunucusu kullanma imkanı sunar.

Climbhost.com Üyelik Sistemi:

Climbhost.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir ‘kullanıcı adı’ ve ‘şifre’ye sahip olur. ‘Kullanıcı adı’ üyeye özeldir ve aynı ‘kullanıcı adı’ iki farklı üyeye verilmez. ‘Şifre’ sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamıyle kullanıcının sorumluluğundadır. Climbhost.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Climbhost.com kullanıcıyı sadece kendi bölgesinde olan ve yararlanabildiği promosyonlardan e-posta yolu ile haberdar eder. Climbhost.com kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü parti şirketlerle paylaşmaz veya üçüncü parti şirketler adına e-posta gönderimi yapamaz. Kullanıcının Climbhost.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Climbhost.com’ a ‘login’ olmak şeklinde tanımlanmıştır.

Sorumluluklar

Climbhost alıcının talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır ödeme onayı mesajı ile climbhost ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.
Teamspeak firması eski sürümlere olan desteğini çektiği için eski sürümlerden herhangi bir lisans ücreti alınmamaktadır,sipariş esnasında (Client 3.1.10 veya altını kullanacağım) seçeneği ile yani eski sürüm bir ts3 hizmeti alınırsa eski sürümden kaynaklı lisan uyarısı veya bağlantı reddedildi gibi sorunların görülmesi muhtemeldir ve bu gibi durumlar için sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız, (climbhost her zaman güncel sürüm sunucuları önermektedir.)
Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra climbhost alıcı siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel ftp, sql ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini alıcıya iletecek ve hizmet başlamış olacaktır.
İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu kiralama yapan kişi sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan alıcının kendisi sorumlu olacaktır.
Alıcı aldığı hizmet dahilinde climbhost tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder alıcı sunucu hizmetinden faydalanırken climbhost tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan kabul ve taahhüt eder alıcı almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilmiş hizmetleri ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak climbhost yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere devredemez.

Üye Climbhost.com servislerinden yararlandığı sırada,

Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
Teamspeak 3 hizmeti kiralayan kişiler Climbhost.com`un TeamSpeak firmasının lisans politikası kapsamında gerekli bulunması durumunda mevcut hizmetlerin aylık ücret ve kira sürelerini yeniden düzenlemesini kabul etmiş sayılır.
Climbhost.com`a oluşturduğu kampanyalar için ödeme yapan kişiler aynı kampanyadan kampanya süresi dahil kira süreleri bitmeden 2. kez yararlanamazlar, devamlılığı olan kampanyalardan tekrar yaralanabilmek için kişinin kampanya dahil kira süresinin tamamlanması veya en fazla 15 günlük bir kira süresinin daha kalmış olması gerekmektedir.
Climbhost.com`un oluşturduğu kampanyalar, indirimler veya sponsorluklar en güncel teamspeak sürümlerini kapsamayabilir.
Climbhost.com üzerinden alınan eski sürüm ts3 sunucularının graylist veya blacklist sorunu yaşaması durumunda ilgili sunucunun ip adresi bir sefere mahsus değiştirilir, aynı sorunun tekrar yaşanması durumunda kullanıcı güncel sürüme geçiş yapmalı veya web sitemizdeki patch dosyasını kullanıcılarına yükleterek bu sorunu aşmalıdır.
Climbhost.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Climbhost.com’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,
Climbhost.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Climbhost.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Climbhost.com’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
Climbhost.com tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple Climbhost.com’un sorumlu olmayacağını,
Kişi kiraladığı sunucunun yapılandırma ve ayarlama sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, climbhost.com`un bu tip ayarlamaları yapma gibi bir zorunluluğu olmadığını,
Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Climbhost.com’un sorumlu olmayacağını,
Climbhost.com’da sunulan hizmetlere Climbhost.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Climbhost.com’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
Kiralanan sunucu içerisindeki veri ve dataların sunucudaki diğer kişi ve kişilerce değiştirilmesinden,silinmesinden dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Climbhost.com’un sorumlu olmayacağını,
Tehdit edici, ahlak dışı, hakaret, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
Climbhost.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Climbhost.com ‘dan tazminat talep etmemeyi,
Climbhost.com’dan izin almadan Climbhost.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
Climbhost.com’un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
Climbhost.com`un şüpheli bulduğu işlemlerde kullanıcıyı bilgilendirerek hizmeti iptal etme hakkını saklı tutar ve hizmet alımı gerçekleştiren kişi ve kişiler süpheli işlemlerden kaçınacağını taahhüt etmiş sayılır.

Kurallara aykırı davrandığı takdirde Climbhost.com’un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve ücret iadesi yapılmaksızın müşterinin üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
Climbhost.com’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
Üye ‘kullanıcı’ adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
Müşteriler hizmet teslimi sırasında servisin daha önceden kendilerine bildirilmis olan ücretini ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde hizmetin kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
Bir müşterinin hizmeti, bir başka şahıs tarafından teslim alınamaz.

Climbhost.com’a Verilen Yetkiler:

Climbhost.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Climbhost.com’un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Kullanıcı adı ve şifresi Climbhost.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Climbhost.com, tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
Climbhost.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
Müşterinin sunucusu üzerinde yapmış olduğu yanlış ayarlamalardan doğacak veri kayıplarından Climbhost.com sorumlu tutulmayacaktır.
Climbhost.com üyelerin hizmetlerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği peryotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Climbhost.com sorumlu tutulmayacaktır.
Climbhost.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
Climbhost.com müşteriye sunduğu hizmetin bağlı olduğu sunucuyu, veri merkezini veya IP adresini belirli bir gerekçe sunarak değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar.
Climbhost.com kiralamış olduğu VDS/VPS server ip adreslerine rdns düzenlemesini sadece VDS partnerlerine yapmaktadır.
Climbhost.com kiralamış olduğu VDS/VPS serverın ip adresinin TeamSpeak 3 blacklist girmesinden veya girmiş olmasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Climbhost.com müşterinin VDS/VPS server siparişi esnasında belirttiği UDP port aralığını canlı tutmak için sezgisel bir firewall sistemi kullanmaktadır, belirtilen UDP portlarını etkileyebilecek bir atak sırasında bu portları canlı tutabilmek için yapılan atak protokolleri otomatik veya manuel olarak firewall üzerinde engellenmektedir.
Climbhost.com kiralamış olduğu VDS/VPS serverlar üzerinden DDoS saldırısı yapan vb. art niyetli kullanım gerçekleştiren kişilerin sunucu hizmetini anında dururacaktır.
Climbhost.com teamspeak 3 paneli üzerinden alınan yedekleri dışarıya export etmez ve sadece kendi bünyesinde muhafaza eder.
Climbhost.com sunucularında Query port bilgisi paylaşmaz.
Climbhost.com sunmuş olduğu web panel üzerinde güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Climbhost.com sunucularını ortalama 60-120 ms arası bir ping değerinde tutmaya çalışır ve asla düşük ping (ms) garantisi vermez.
Climbhost.com kira süresi bitip kapanan sunucuları 2 gün daha bünyesinde muhafaza edecektir. 2 gün içinde kapanan sunucu için tekrar ödeme yapılmazsa sunucuyu komple silme hakkına sahiptir.
Climbhost.com ‘un satışları, kendi bünyesinde bulundurduğu hizmet durumunun o anki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Climbhost.com ilgili ürün/hizmet listesinde yer almayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir. Ürünlerin/hizmetlerin internet sitesinde teşhir edilmesiyle Climbhost.com ürünlerin/hizmetlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.
Climbhost.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, not, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde Climbhost.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, Climbhost.com’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
Climbhost.com’da satışa sunulan ürünlerin/hizmetlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Climbhost.com’a aittir. Fiyat ve ürün/hizmet özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Climbhost.com bu hatayı düzeltecek şekilde ürün/hizmet teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
Climbhost.com, üyenin başka websitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Climbhost.com’un sorumlu olmadığını kabul eder.
Climbhost.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
Climbhost.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Climbhost.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması:

Kullanıcılar yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış ve ticari amaçlı olmadığını kabul eder.

Vergilendirme:

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Climbhost.com’un sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. Yurtiçi veya yurtdışı banka işlemlerinden doğacak masrafların tamamı müşteriye aittir.

Ürün/Hizmet Teslimatı:

Mağaza tarafından yapılan ürün/hizmet teslimatı sürecinde müşteriye sistemde belirtilen e-posta adresinden ulaşılamaz ise sipariş etmiş olduğu ürün/hizmet erişim bilgileri kesinlikle başka bir e-posta adresine gönderilmeyecektir. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir e-posta adresine sipariş isteğinde bulunduğu icin doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

Cayma Hakkı ve Ücret İadesi:

Mesafeli sözleşme yönetmeliğinin 15.maddesinde belirtildiği gibi “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar geri iade kapsamı dışındadır”
ancak Climbhost.com yıllık yenileme kampanyaları hariç Online kredi kartı/Banka Havalesi/EFT ile ödemesi yapılmış teamspeak, müzik botu, yönetim botu gibi siparişlerde sınırlı olmak üzere, ücret iadesini aşağıdaki şartların varlığı halinde yapacaktır:

Sipariş edilen teamspeak, müzik botu, yönetim botu hizmetleri eksik,hatalı veya yanlış gönderilmesi durumunda kişi düzeltme veya iade talep edebilir.
Satın alma tarihinden itibaren sunucu erişim bilgileri 24 saat içerisinde alım yapan kişiye gönderilmemişse alım yapan kişi iade talebinde bulunabilir.
Sipariş edilen teamspeak, müzik botu, yönetim botu hizmetleri ilk teslimat saatinden itibaren 24 saat içerisinde koşulsuz iade edilebilir.
Siparişin hazırlanmış ve teslim edilmiş olmasına rağmen teslimat üzerinden 24 saatten fazla bir süre geçmiş siparişlerin climbhost tarafından iptal işlemi onaylanmışsa her hizmet iptali için Climbhost.com’a ödenen ücretin %15’i kurulum ve kullanım için kesintiye uğrayacaktır.

Climbhost üzerinden alınan lisans dosyası veya lisans anahtarı gibi satışların hiç bir şekilde geri iadesi yoktur.

Climbhost.com Kayıtlarının Geçerliliği:

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Climbhost.com’un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten Climbhost.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uygulanacak Hükümler:

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Sultanahmet) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Yürürlük:

Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında yürürlüğe girer.

Fesih:

İşbu sözleşme, Üye`nin üyeliğini iptal edinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek olup; Üye`nin üyelik süresinin dolması veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
Climbhost.com müşterinin sözleşmede belirtilen hükümleri ve siteler içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetler`e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi halinde tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

YüklendiDDoS Korumalı Ts3 Kirala.

Başa Dön

Kampanya ve indirimlerden haberdar olmak için bizi Facebook'da takip edin.
2023 © Climbhost – Teamspeak Yetkili Satıcısı. Climbhost.com

error: